2021-03-12 12:17:05

Edukacija zaštite od potresa

Dana 12. ožujka 2021. godine, petak, u 10.00 sati u prostorijama škole održana je edukacija zaštite od potresa. 

 

Edukaciju o zaštiti od potresa održao je djelatnik Područnog ureda civilne zaštite Varaždinske županije Nedeljko Kučej. Predavanje je obuhvaćalo davanje informacija o prirodnim i drugim nesrećama i o ponašanju u slučaju potresa. Edukacija je završila u 10.45 sati. Edukaciji je prisustvovalo 14 korisnika  i 23 djelatnika Doma.

Nakon edukacije održana je vježba spašavanja i evakuacije u slučaju potresa.

 

   


Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec