2020-10-21 12:20:22

Natječaj - "Najljep¹a posveta kruhu"

Poziv na natječaj "Najljepša posveta kruhu"

Prijavi se na natječaj i osvoji nagradu.

1. Napiši najljepšu pjesmu/izreku/sastavak o kruhu

2. Nacrtaj crte¾

3. Prijavi svoj rad Povjerenstvu do 28. listopada 2020.

 


Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec